Szczegóły dotyczące składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017

2017-10-20 10:52

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA ROK 2017 . Oferta powinna zawierać : 1.Informację o oferencie , w tym : siedzibie firmy, formie prowadzenia działalności , wpisie do rejestru biegłych , wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego. 2.Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego. 3.Wykazanie doświadczenia w badaniu sprawozdań Spółdzielni Mieszkaniowych. Od biegłego rewidenta oczekuje się : 1.Objęcia badaniem metodą wyrywkową po doborze próby umożliwiającej wydanie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 2.Gotowości do spotkań z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego. 3.Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu Spółdzielni informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółdzielni.

czytaj więcej »

 

Spółdzielnia zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017

2017-10-20 10:50

Zaprasza biegłych rewidentów oraz podmioty uprawnione do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zacisze.ox.pl. Termin składania ofert do 17 listopada 2017 godz. 12 w sekretariacie Spółdzielni lub drogą e-mail na adres : sekretariat@zacisze.ox.pl.

czytaj więcej »

 

Archiwum wiadomości
1 2 3 4 5 6 Następna »

 

Copyright © 2008 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zacisze"
Serwis zrealizowany przez OPTIMAL