< wr├│─ç

Ogłoszenie - Zasady udostępniania materiałów dla członków SM "ZACISZE"

INFORMACJA DLA CZ┼üONKÓW SPÓ┼üDZIELNI

Dla zapewnienia cz┼éonkom korzystania z mo┼╝liwo┼Ťci wgl─ůdu w materia┼éy, wymienione w ustawie o spó┼édzielniach mieszkaniowych i w Statucie Spó┼édzielni  ( par.9 ust.1 pkt.9 Statutu ) – Zarz─ůd Spó┼édzielni informuje:

1/   Udost─Öpnianie materia┼éów do wgl─ůdu – odbywa─ç si─Ö b─Ödzie wy┼é─ůcznie w czwartki, w godz .14,oo – 16,oo przy czym przegl─ůdanie tych dokumentów dokonywa─ç si─Ö mo┼╝e tylko w obecno┼Ťci wyznaczonego pracownika Spó┼édzielni.

2/   Cz┼éonek, ┼╝─ůdaj─ůcy wgl─ůdu do materia┼éów lub chc─ůcy otrzyma─ç kserokopie dokumentów wymienionych w w/w  paragrafach Statutu, a nie zastrze┼╝onych postanowieniem ust.2 i 5 lub art.8’.1.Ustawy  o s.m. – zg┼éasza  pisemnie wniosek w tej sprawie co najmniej 5-dni przed ┼╝─ůdanym  terminem.

3/  Koszty sporz─ůdzenia tych odpisów (kopii) – za wyj─ůtkiem Statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu – pokrywa cz┼éonek wnioskuj─ůcy o ich otrzymanie. Zatwierdzona przez Rad─Ö Nadzorcz─ů   cena  wynosi  0,20 z┼é za 1  szt. kopii czarno-bia┼éej A-4.

Zarz─ůd informuje jednocze┼Ťnie, ┼╝e – zgodnie z par. 9 pkt. 2 Statutu Spó┼édzielni - Spó┼édzielnia mo┼╝e odmówi─ç    wydania lub sporz─ůdzenia odpisu wskazanych w Statucie lub u.s.m. dokumentów , których ujawnienie naruszy┼éoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub tajemnic─Ö handlow─ů.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zacisze"
Formularz kontaktowy

Lokalizacja osiedli

Ikona logowania
Menu Przwiń do góry