Ochrona danych osobowych RODO

Klauzula informacyjna dotycz─ůca przetwarzania danych osobowych

cz┼éonków spó┼édzielni, osób posiadaj─ůcych tytu┼é prawny do lokali oraz kontrahentów spó┼édzielni

 

Na podstawie art. 13 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuj─Ö ┼╝e:

 1. Administratorem danych osobowych jest Spó┼édzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” z siedzib─ů w Ustroniu; numer KRS: 0000091346, adres: Jana Wantu┼éy 47, 43-450 Ustro┼ä.

W sprawach zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod  w/w adresem korespondencyjnym albo za po┼Ťrednictwem email: sekretariat@zacisze.ox.pl.

 1. Dane osobowe cz┼éonków spó┼édzielni, osób posiadaj─ůcych tytu┼é prawny do lokali oraz kontrahentów spó┼édzielni przetwarzane s─ů w celu:
 2. realizacji ustawowych i statutowych zada┼ä spó┼édzielni mieszkaniowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b lub c, RODO oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spó┼édzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity U.2013r. poz. 1222 z pó┼║n. zm.), Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o w┼éasno┼Ťci lokali (tekst jednolity: Dz.U. 2015r. poz. 1892 z pó┼║n. zm.), Ustawy z dn. 16 wrze┼Ťnia 1982r Prawo spó┼édzielcze ( tekst jednolity: Dz.U. 2017r. poz. 1560 z pó┼║n. zm.), Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie  praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity : D.U. 2016 r. poz. 1610 z pó┼║n. zm.) i Statutu Spó┼édzielni.
 3. zawarcie lub wykonanie umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 4. wystawienia faktury lub rachunku, prowadzenia sprawozdawczo┼Ťci finansowej - na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO,
 5. zabezpieczenia roszcze┼ä i ochrony praw administratora danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 6. Odbiorcami danych osobowych mog─ů by─ç podmioty i organy upowa┼╝nione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi, banki, podmioty ┼Ťwiadcz─ůce na rzecz administratora danych us┼éugi, zwi─ůzane z realizacj─ů zada┼ä spó┼édzielni mieszkaniowej.
 7. Dane osobowe b─Öd─ů przechowywane do momentu wyga┼Ťni─Öcia obowi─ůzku przechowywania danych wynikaj─ůcego z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszcze┼ä. Dane przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane s─ů nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ do chwili cofni─Öcia zgody lub zg┼éoszenia sprzeciwu albo ┼╝─ůdania zaprzestania przetwarzania danych.
 8. W przypadkach i na zasadach okre┼Ťlonych przez RODO osobom, których dane s─ů przetwarzane przys┼éuguje prawo do:
  1. ┼╝─ůdania od administratora dost─Öpu do danych osobowych,
  2. sprostowania, usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofni─Öcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem(je┼╝eli dane s─ů przetwarzane na podstawie zgody),
  6. wniesienia skargi do w┼éa┼Ťciwego organu nadzorczego,
  7. ┼╝─ůdania od administratora dost─Öpu do danych osobowych.
 9. Dane osobowe nie b─Öd─ů poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym w przepisach prawa jest obowi─ůzkowe. W pozosta┼éym zakresie podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora mo┼╝e skutkowa─ç tym, ┼╝e realizacja zada┼ä ustawowych i statutowych administratora lub zawarcie albo wykonanie umowy b─Ödzie utrudnione lub niemo┼╝liwe.

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zacisze"
Formularz kontaktowy

Lokalizacja osiedli

Ikona logowania
Menu Przwiń do góry