Polityka prywatno┼Ťci

Preambuła

Chronimy Twoj─ů prywatno┼Ť─ç w trakcie korzystania z serwisu http://www.zacisze.ox.pl. Przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych:

Zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Ogólne Rozporz─ůdzenie o Ochronie Danych);

Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z po┼║n. zm.);

Rozporz─ůdzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada─ç urz─ůdzenia i systemy informatyczne, s┼éu┼╝─ůce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Chronimy Twoje dane tak┼╝e od strony technicznej, stosuj─ůc sprz─Öt i zabezpieczenia najlepszej jako┼Ťci. Poni┼╝ej zawarte zapisy maj─ů na celu poinformowanie o danych, które zbieramy, kiedy korzystasz z naszego serwisu, o sposobie ich wykorzystania, poprawiania oraz usuwania, a tak┼╝e okre┼Ťlaj─ů zasady przechowywania i dost─Öpu do informacji na Twoim urz─ůdzeniu (komputer, laptop, smartfon itd.) za pomoc─ů plików Cookies, s┼éu┼╝─ůcych realizacji us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů ┼╝─ůdanych przez U┼╝ytkownika, przez Spó┼édzielnia Mieszkaniowa Zacisze, ul. Jana Wantu┼éy 47, 43-450 Ustro┼ä, co stanowi realizacj─Ö obowi─ůzków informacyjnych wynikaj─ůcych z art. 173, art. 174 oraz art. 209 Ustawy prawo telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445) .

 

Informacje o Administratorze danych

 

Niniejsza Polityka Prywatno┼Ťci i Cookies charakteryzuje i okre┼Ťla dane, jakie s─ů zbierane od U┼╝ytkownika serwisu http://www.zacisze.ox.pl zwanego dalej Serwisem, nale┼╝─ůcego do Spó┼édzielnia Mieszkaniowa Zacisze, ul. Jana Wantu┼éy 47, 43-450 Ustro┼ä.

Administratorem danych jest Spó┼édzielnia Mieszkaniowa Zacisze, ul. Jana Wantu┼éy 47, 43-450 Ustro┼ä, zwana dalej Administratorem lub Firm─ů.

 

Informacje o zakresie danych zbieranych przez Administratora, o zakresie ich wykorzystania, prawach U┼╝ytkownika

 

Podczas wizyty U┼╝ytkownika w Serwisie nasze serwery automatycznie zapisuj─ů tzw. logi systemowe - anonimowe informacje, takie jak: czas wizyty U┼╝ytkownika, adres IP, adres URL, informacje o przegl─ůdarce u┼╝ytkownika, adres URL poprzednio odwiedzanej strony (tzw. referent link, o ile u┼╝ytkownik przeszed┼é na stron─Ö poprzez odno┼Ťnik), itp. Zebrane logi przechowywane s─ů przez czas nieokre┼Ťlony jako materia┼é pomocniczy s┼éu┼╝─ůcy do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie s─ů ujawniane nikomu poza osobami upowa┼╝nionymi do administrowania serwerem oraz serwisem.

Serwis gromadzi tak┼╝e anonimowe dane dotycz─ůce odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przegl─ůdarka, czas wizyty, itp. Analizujemy gromadzone dane, korzystaj─ůc z rozwi─ůzania zewn─Ötrznego dostawcy, którym jest Google Analytics. Narz─Ödzie dzia┼éa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udost─Öpnia danych umo┼╝liwiaj─ůcych identyfikacj─Ö osoby. Szczegó┼éy polityki prywatno┼Ťci Google Analytics. Dost─Öpne s─ů pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Serwis mo┼╝e korzysta─ç z funkcji "Share" (Prze┼Ťlij) umo┼╝liwia przesy┼éanie informacji o naszych stronach do serwisów spo┼éeczno┼Ťciach (np. Facebook, Twitter itp.) lub na adres e-mail. Dzia┼éa ona w oparciu o us┼éug─Ö "Add This". Szczegó┼éowe zasady dotycz─ůce polityki prywatno┼Ťci tej us┼éugi znajduj─ů si─Ö na stronie: http://www.addthis.com/privacy.

Serwis http://www.zacisze.ox.pl mo┼╝e wykorzystywa─ç funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych (np. remarketing, raporty wy┼Ťwietle┼ä w sieci reklamowej Google, integracja narz─Ödzia DoubleClick Campaign Manager lub raporty zainteresowa┼ä i danych demograficznych Google Analytics). U┼╝ytkownicy mog─ů zrezygnowa─ç z us┼éugi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosowa─ç reklamy w sieci reklamowej Google za pomoc─ů Ustawie┼ä reklam https://www.google.com/settings/ads. Zach─Öcamy równie┼╝ do odwiedzenia strony z dost─Öpnymi aktualnie narz─Ödziami do blokowania Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Serwis http://www.zacisze.ox.pl oraz dostawcy zewn─Ötrzni, w tym Google, korzystaj─ů z w┼éasnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewn─Ötrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wy┼Ťwietlania na podstawie historii odwiedzin U┼╝ytkowników w serwisu http://www.zacisze.ox.pl.

Podczas kontaktu za pomoc─ů formularza kontaktowego, w przypadku subskrypcji naszego newsletter-a lub innej wiadomo┼Ťci systemowej U┼╝ytkownik mo┼╝e poda─ç nast─Öpuj─ůce dane: telefon, adres poczty e-mail, adres, imi─Ö i nazwisko itp. oraz inne dane osobowe, tj. data urodzenia, wiek, p┼ée─ç itd. Dane te mog─ů zosta─ç wykorzystane przez Administratora do celów statystycznych, do bada┼ä behawioralnych, a tak┼╝e – je┼Ťli U┼╝ytkownik wyrazi┼é na to zgod─Ö – do celów handlowych Firmy.

Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet przesy┼éanych za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej b─ůd┼║ udost─Öpnianych bezpo┼Ťrednio w serwisie, Serwis mo┼╝e zbiera─ç od U┼╝ytkowników dane demograficzne i profilowe (takie jak wykszta┼écenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane s─ů do badania preferencji U┼╝ytkowników i dostosowywania oferty Firmy do ich oczekiwa┼ä. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a U┼╝ytkownik w ka┼╝dej chwili mo┼╝e zrezygnowa─ç z otrzymywania ankiet w sposób ka┼╝dorazowo okre┼Ťlony w przes┼éanej U┼╝ytkownikowi ankiecie (np. w stopce wiadomo┼Ťci).

Wszelkie tre┼Ťci reklamowe zwi─ůzane z dzia┼éalno┼Ťci─ů komercyjn─ů Firmy i jej kontrahentów mog─ů by─ç przesy┼éane U┼╝ytkownikom wy┼é─ůcznie za ich zgod─ů, zgodnie z tre┼Ťci─ů art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z pó┼║n. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwo┼éywalny.

U┼╝ytkownik podaj─ůcy w Serwisie swoje dane wymienione w punkcie 5. i 6. wyra┼╝a zgod─Ö na ich przekazanie, przechowywanie oraz przetwarzanie (zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ) przez Serwis. Podaj─ůc swoje dane U┼╝ytkownik o┼Ťwiadcza jednocze┼Ťnie, ┼╝e zapozna┼é si─Ö z „Polityk─ů prywatno┼Ťci i cookies” obowi─ůzuj─ůc─ů w niniejszym Serwisie.

Dane osobowe nie s─ů udost─Öpniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba ┼╝e U┼╝ytkownik wyrazi na to zgod─Ö. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone informacje, które nie umo┼╝liwiaj─ů identyfikacji konkretnej osoby, Firma mo┼╝e udost─Öpnia─ç publicznie oraz partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy i podmiotom obs┼éuguj─ůcym powi─ůzane witryny.

W przypadku fuzji lub przej─Öcia Firmy b─ůd┼║ sprzeda┼╝y jej aktywów zapewnimy poufno┼Ť─ç wszelkich danych osobowych oraz powiadomimy odpowiednich u┼╝ytkowników, zanim ich dane osobowe zostan─ů przeniesione lub obj─Öte inn─ů polityk─ů prywatno┼Ťci.

U┼╝ytkownik posiada mo┼╝liwo┼Ťci decydowania, w jakim zakresie b─Öd─ů wykorzystywane jego dane osobowe.

U┼╝ytkownikowi przys┼éuguje prawo uzupe┼éniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta┼éego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni─Öcia, je┼╝eli s─ů one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta┼éy zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo s─ů ju┼╝ zb─Ödne do realizacji celu, dla którego zosta┼éy zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Administrator zamierza przetwarza─ç dane U┼╝ytkownika w celach marketingowych lub przekaza─ç je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych U┼╝ytkownik mo┼╝e dokona─ç poprzez przes┼éanie w┼éa┼Ťciwego o┼Ťwiadczenia woli na adres Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usuni─Öcia danych U┼╝ytkownika, je┼╝eli ich zachowanie jest niezb─Ödne w celu realizacji roszcze┼ä lub je┼╝eli wymagaj─ů tego obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane U┼╝ytkownika mog─ů zosta─ç udost─Öpnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustaw─ů o ochronie danych osobowych.

 

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies") – oraz podobnych technologii - oraz mo┼╝liwo┼Ť─ç ich wy┼é─ůczenia

 

Serwis wykorzystuje tzw. ciasteczka czyli z ang. „cookies”. Identyfikuj─ů one przegl─ůdark─Ö oraz usprawniaj─ů dzia┼éanie serwisu. Ciasteczka nie zawieraj─ů ┼╝adnych danych osobowych. Serwis mo┼╝e wykorzystywa─ç równie┼╝ Anonimowy identyfikator, czyli losowy ci─ůg znaków u┼╝ywany w tym samym celu co plik cookie na platformach obejmuj─ůcych niektóre urz─ůdzenia przeno┼Ťne, na których technologia plików cookie nie jest obs┼éugiwana.

W ustawieniach przegl─ůdarki mo┼╝na wybra─ç opcj─Ö odrzucania plików cookies, jednak niektóre funkcje serwisu mog─ů wtedy nie dzia┼éa─ç poprawnie. Brak zmiany tych ustawie┼ä oznacza akceptacj─Ö dla stosowanych tu cookies.

Serwisy obce, z których materia┼éy b─ůd┼║ linki do których mog─ů znajdowa─ç si─Ö w Serwisie (np. Vimeo, Youtube), mog─ů tak┼╝e u┼╝ywa─ç cookies, które umo┼╝liwiaj─ů logowanie si─Ö oraz s┼éu┼╝─ů dostarczaniu reklam odpowiadaj─ůcych upodobaniom i zachowaniom u┼╝ytkownika. W takim przypadku Serwis zaleca zapoznanie si─Ö z Polityk─ů prywatno┼Ťci docelowych serwisów. Niniejsza Polityka Prywatno┼Ťci nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Administrator zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç korzystania z us┼éug podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotycz─ůcych korzystania z Serwisu. Zapewniamy, ┼╝e w takim przypadku podmiotom takim nie zostan─ů przekazane ┼╝adne dane identyfikuj─ůce U┼╝ytkowników.

W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mog─ů by─ç wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, maj─ůce na celu umo┼╝liwienie analizy skuteczno┼Ťci kampanii reklamowej.

 

 

Co to jest „cookies”?

„Cookies” to z ang. „Ciasteczka”, czyli ma┼ée pliki tekstowe, przechowywane w urz─ůdzeniach u┼╝ytkowników tj. smartphon, laptop, komputer i wszystkich innych urz─ůdzeniach s┼éu┼╝─ůcych do przegl─ůdania internetu. W „ciasteczku” zapisane s─ů informacje o stronie internetowej, któr─ů odwiedza U┼╝ytkownik, okres „┼╝ycia”, czyli czas istnienia ciasteczka oraz unikalny numer przegl─ůdarki.

Do czego „cookies” s─ů u┼╝ywane?

„Cookies” stosuje si─Ö, by dostosowa─ç zawarto┼Ťci stron internetowych (np. tre┼Ťci reklam) do preferencji u┼╝ytkownika oraz by przy┼Ťpieszy─ç dzia┼éanie i korzystanie stron internetowych. „Cookies” s┼éu┼╝─ů równie┼╝ do zbierania danych statystycznych i behawioralnych u┼╝ytkowników strony. Danych tych nie wykorzystuje si─Ö do identyfikacji to┼╝samo┼Ťci u┼╝ytkowników.

 

Czy „cookies” zawieraj─ů dane osobowe?

Tak, jednak mog─ů by─ç wykorzystane wy┼é─ůcznie w celu wykonywania okre┼Ťlonych funkcji na rzecz u┼╝ytkownika. Takie dane s─ů zaszyfrowane w sposób uniemo┼╝liwiaj─ůcy dost─Öp do nich osobom nieuprawnionym.

Jakich „cookies” u┼╝ywa Serwis?

Stosowane s─ů dwa rodzaje plików: tymczasowe (istniej─ů do czasu wylogowania si─Ö ze strony internetowej) lub wy┼é─ůczenia oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej) oraz pliki „sta┼ée” (pozostaj─ů przez czas okre┼Ťlony w parametrach plików „cookies” ) albo do r─Öcznego usuni─Öcia przez U┼╝ytkownika. Swoje „cookies” maj─ů równie┼╝ podmioty trzecie, jak np. Facebook, dane dotycz─ůce polityki prywatno┼Ťci cookies partnerów znale┼║─ç mo┼╝na na ich stronach.

Jak usun─ů─ç” lub/i zablokowa─ç pliki „cookies” ?

Przegl─ůdarki internetowe domy┼Ťlnie pozwalaj─ů na umieszczanie plików „cookies”. Jednak ustawienia te mo┼╝na zmieni─ç w dowolnym momencie. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, b─ůd┼║ ich zablokowanie, mo┼╝e wp┼éyn─ů─ç na niektóre funkcjonalno┼Ťci Serwisu. Wszystkie operacje usuni─Öcia lub blokowania us┼éug w przegl─ůdarkach nale┼╝y wykona─ç z uwag─ů, gdy┼╝ mog─ů doprowadzi─ç do usuni─Öcia stron dodanych w zak┼éadkach „ulubione”, u┼éatwie┼ä dost─Öpu typu: automatyczne logowanie, zapami─Ötywanie has┼éa/loginu itp.

 

Usuwanie i blokowanie plików w Google Chrome: Nale┼╝y klikn─ů─ç „Ustawienia”, nast─Öpnie „„Poka┼╝ ustawienia zaawansowane”, a nast─Öpnie w polu „Prywatno┼Ť─ç” klikamy „Ustawienia tre┼Ťci”. W nowym oknie, które si─Ö uruchomi wybieramy opcj─Ö „Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn”. Wciskamy równie┼╝ przycisk „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” i w otwartym oknie klikamy „Usu┼ä wszystkie”.

 

Przegl─ůdarka Microsoft Internet ExplorerBy zablokowa─ç pliki cookies wybieramy kolejno opcje: „Narz─Ödzia”, potem „Opcje internetowe”, kolejno zak┼éadk─Ö „Prywatno┼Ť─ç”, a pó┼║niej „Zaawansowane”. W nowym oknie zaznaczamy „Zast─ůp automatyczn─ů obs┼éug─Ö plików cookie”, a potem wybieramy dwukrotnie opcj─Ö „zablokuj” i potwierdzamy na „OK”. By usun─ů─ç zapisane wcze┼Ťniej pliki cookies: wybieramy kolejno opcje: „Narz─Ödzia”, potem „Opcje internetowe” i przy opcji „Historia przegl─ůdania” klikamy na „Usu┼ä…”. Nast─Öpnie zaznaczamy opcje: „Zachowaj dane ulubionych witryn sieci Web” oraz „Pliki cookie” i klikamy „Usu┼ä”. 

Mozilla Firefox: By zablokowa─ç ciasteczka wybieramy „Narz─Ödzia”, potem „Opcje” i zak┼éadk─Ö „Prywatno┼Ť─ç”. Tam wybieramy opcj─Ö „Program Firefox b─Ödzie u┼╝ywa┼é ustawie┼ä u┼╝ytkownika” oraz ni┼╝ej odznaczamy opcj─Ö „Akceptuj ciasteczka”. Zatwierdzamy przez „OK”. By usun─ů─ç zapisane cookies: Wybieramy „Narz─Ödzia” i „Wyczy┼Ť─ç histori─Ö przegl─ůdania”. Wybieramy okres do wyczyszczenia: „wszystko” i zaznaczamy opcj─Ö „Ciasteczka” . Zatwierdzamy przez wci┼Ťni─Öcie „OK”.

 

W przegl─ůdarce Opera – by zablokowa─ç ciasteczka - W menu wybieramy opcj─Ö „Ustawienia”, a pó┼║niej „Preferencje…”, tam za┼Ť „Zaawansowane” i „Ciasteczka”. Spo┼Ťród dost─Öpnych opcji wybieramy „Nigdy nie akceptuj ciasteczek” i klikamy w przycisk „OK”. By usun─ů─ç zebrane ju┼╝ ciasteczka - W menu wybieramy opcj─Ö „Ustawienia”, a pó┼║niej „Preferencje…”, tam za┼Ť „Zaawansowane” i „Ciasteczka”. Nast─Öpnie klikamy opcje „Zarz─ůdzaj ciasteczkami” i w nowo otwartym oknie klikamy w przycisk „Usu┼ä” dla ka┼╝dej pozycji.

 

W przegl─ůdarce Safari trzeba wybra─ç „Preferencje” i klikn─ů─ç ikon─Ö „Bezpiecze┼ästwo”. Tu wybiera si─Ö poziom bezpiecze┼ästwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

 

W przegl─ůdarkach urz─ůdze┼ä mobilnych: Funkcja obs┼éugi plików typu „cookies” mo┼╝e by─ç ró┼╝na na ró┼╝nych modelach telefonu b─ůd┼║ urz─ůdzenia przeno┼Ťnego. Dlatego zach─Öcamy do zapoznania si─Ö z opcjami prywatno┼Ťci w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urz─ůdzenia mobilnego.

Co to s─ů Anonimowe Identyfikatory i jak─ů funkcj─Ö pe┼éni─ů?

Aby wy┼Ťwietla─ç reklamy w us┼éugach, w których pliki cookie mog─ů nie dzia┼éa─ç (np. w aplikacjach na urz─ůdzenia mobilne), Serwis mo┼╝e u┼╝y─ç anonimowych identyfikatorów. Anonimowy identyfikator to losowy ci─ůg znaków u┼╝ywany w tym samym celu co plik cookie na platformach obejmuj─ůcych niektóre urz─ůdzenia przeno┼Ťne, na których technologia plików cookie nie jest obs┼éugiwana.

Pe┼éni─ů one podobne funkcje co pliki cookies.

 

Jak zarz─ůdza─ç Anonimowymi Identyfikatorami?

Ka┼╝dy model telefonu mo┼╝e t─Ö funkcj─Ö obs┼éugiwa─ç w inny sposób. Dlatego zach─Öcamy do zapoznania si─Ö z opcjami prywatno┼Ťci w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urz─ůdzenia mobilnego.

 

Zmiany w Polityce prywatno┼Ťci, kontakt i postanowienia ko┼äcowe

Serwis zastrzega mo┼╝liwo┼Ť─ç niew┼éa┼Ťciwego dzia┼éania strony lub niemo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z niektórych funkcjonalno┼Ťci Serwisu przez U┼╝ytkownika, który usun─ů┼é i/lub wy┼é─ůczy┼é obs┼éug─Ö plików „cookies”.

Komunikacja mi─Ödzy komputerem U┼╝ytkownika a naszym serwerem jest zaszyfrowana z u┼╝yciem odpowiedniego, bezpiecznego protoko┼éu. Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone s─ů przed wgl─ůdem osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powy┼╝szej Polityki prywatno┼Ťci poprzez opublikowanie nowej polityki prywatno┼Ťci na tej podstronie.

U┼╝ytkownicy, którzy maj─ů jakie┼Ť pytania dotycz─ůce niniejszej Polityki prywatno┼Ťci, praktyk stosowanych na tej stronie, czy te┼╝ inne zastrze┼╝enia zwi─ůzane z postanowieniami niniejszej Polityki prywatno┼Ťci i plików cookies, proszeni s─ů o kontakt z Administratorem.

 

 

 

 

Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zacisze"
Formularz kontaktowy

Lokalizacja osiedli

Ikona logowania
Menu Przwiń do góry